Rozmowa

Zwróć uwagę, że postaci poematu, bawiąc się na wiele rozmaitych sposobów (wspólne posiłki, wycieczki do lasu, tańce), mówią więcej niż bohaterowie współczesnej epiki. Flirt i uwodzenie realizują się w Panu Tadeuszu przede wszystkim w rozmowie, rywalizacja i współdziałanie mają swój bardzo wyrazisty aspekt retoryczny.

Rozmowy prowadzone przez bohaterów uświadamiają również, że Mickiewiczowi udała się rzadka sztuka: wiersz poematu nie odbiera językowi żadnych znamion naturalności. Widać to – i słychać – bardzo wyraźnie w ekranizacji Pana Tadeusza nakręconej przez Andrzeja Wajdę w roku 1999. Potoczystość i właśnie naturalność partii dialogowych to zasługa tyleż aktorów, co i samego poety.

Przemyśl: Jaką rolę pełnią w „Panu Tadeuszu” rozmowy? Co jest ich tematem? Czy rozmowy bohaterów epopei są interesujące dla współczesnego czytelnika? Które wątki poruszane w dialogach wydały ci się aktualne?